natura
O PROJEKTU
natura MOBITEL
O PROJEKTU
previous arrow
previous arrow
next arrow
next arrow

NAZIV PROJEKTA: ZELENI VRTOVI POILOVLJA  KK.06.1.2.02.0015

Promicanje održivog razvoja prirodne baštine Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije

KORISNIK: Grad Garešnica


PARTNERI:

  • Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode BBŽ
  • Turistička zajednica Sjeverna Moslavina


  • Ukupna vrijednost projekta: 21.632.926,13 kn
  • EU sufinanciranje projekta: 17.473.321,64 kn
  • Razdoblje provedbe projekta: 10.01.2017. - 10.10.2021. godine

OPIS PROJEKTA:

Projekt se provodio na području garešničkog Poilovlja, a projektne aktivnosti na području ekološke mreže, prema Uredbi o ekološkoj mreži (NN 124/13, 105/15). Područja zaštite prirode na području grada Garešnice obuhvaćaju:

1.POP (Područja očuvanja značajna za ptice) ID (5) HR1000010 Poilovlje s ribnjacima, MS (HR). Tip lokaliteta (A)

2.POVS (Područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove) ID (104), Kod lokaliteta: HR2001216, naziv lokaliteta Ilova, tip (B), MS (HR)

Konkretni zahvati vršili su se na četiri (4) područja. Svako područje ima zasebne vrijednosti, a zajedno čine funkcionalnu cjelinu koja prezentira bogatu prirodnu baštinu unutar zaštićenih područja grada Garešnice.

CILJ PROJEKTA: Povećati privlačnost Poilovlja oko grada Garešnice (rijeke Ilove i ribnjaka koje ona puni vodom, a koji pripadaju ekološkoj mreži Natura 2000 ili graniče s istom), uspostaviti upravljanja posjetiteljima, te povećati obrazovne kapacitete, sa ciljem jačanja javne svijesti o važnosti očuvanja bioraznolikosti.